Eğitim Etkinlikleri

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

 • Eğitim İhtiyaçları Değerlendirmesi Kontrol Listesi (EİD Kontrol Listesi), zaman tasarrufu sağlamak amacıyla, Başvuru Kontrol Listeleri ile birlikte belediyelere ve üniversitelere gönderilecektir.

 • İlgili kurumlar tarafından doldurulan EİD Kontrol Listeleri, Başvuru Kontrol Listeleri ile birlikte teslim edilecektir.

 • EİD Kontrol Listesinin tam olarak doldurmadan gönderilen başvurular kabul edilecek, ancak bu başvurulara EİD Kontrol Listeleri için puan verilemeyecektir.

 • EİD Kontrol Listeleri, eğitim müfredatının revizyonu ve eğitim materyallerinin hazırlanması amacıyla kullanılacaktır.

Eğitimlerin Verilmesi

 • 8 hafta boyunca toplam 800 kişiye eğitim verilecektir.

 • Her bir oturuma 25 kişi katılacaktır.

 • Her hafta 4 oturum düzenlenmesi planlanmıştır.

 • Her bir grup, 7 gün boyunca (mesai günleri + hafta sonu) toplam 56 saatlik eğitim alacaktır.

Etkinlik Takvimi
Belgeler

Would you like to follow the latest developments?

We can inform you about the innovations in YEVDES Project with our e-bulletins.

[directiqwp 2]

Eğitim Alanları

 • ISO 50001 Standartlarına göre Enerji Yönetim Sistemleri ve AB Üyesi Devletlerde Bulunan Belediye ve Üniversitelerdeki En İyi Uygulamalar
 • Belediye tesislerinde ve üniversite kampüslerinde bina, ulaşım, elektrik üretimi, atık yönetimi, su yönetimi ve su arıtma uygulamaları ile bu alanlarda AB Üyesi Devletlerde Bulunan Belediye ve Üniversitelerdeki En İyi Uygulamalar
 • Vaka çalışmalarından örneklerle temel ve detaylı enerji etütleri
 • Şehir ısıtma sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve sanayi tesislerinde ve güç santrallarında oluşan atık ısının kullanımı
 • Elektrikli araçlar için altyapı geliştirme
 • AB Üyesi Devletlerde Bulunan Belediye ve Üniversitelerde uygulanan farkındalık artırma yöntemleri, enerji tasarrufu faaliyetleri; sosyal medya, posterler, kitapçıklar, videolar vb. araçlarla yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtımı
 • Proje başvuru döngüsü
 • Vaka çalışmalarından örneklerle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik fizibilite çalışması, ihtiyaç değerlendirme analizi, çevresel etki değerlendirmesi, sosyoekonomik etki değerlendirmesi çalışmaları
 • Bileşen 2.1 kapsamında hazırlanan kontrol listelerinin doldurulması
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teknik şartnamelerin hazırlanması ve piyasa araştırmalarının yapılması
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında izlenen prosedürler

AB Üyesi Devletlerde bulunan akademik kuruluşlarda ve özel şirketlerde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknolojilerine ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile inovasyon trendleri.

 • ISO 50001 Standartlarına göre Enerji Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Verimliliği
 • Sürdürülebilir Enerji Finansmanı