YEVDES Project – Video

YEVDES Project Brochure

Energy Efficiency and Renewable Energy Legislation in Turkey

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Mevzuatı

Renewable Energy and Energy Efficiency Academic Staff Training Book

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Akademik Personel Eğitim Notları

YEVDES Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitim Notları

YEVDES-Renewable Energy and Energy Efficiency Training Book