SSS

SSS2020-03-16T16:13:12+03:00
YEVDES Projesi kapsamında düzenlenecek uluslararası çalışma ziyaretlerine kimler katılabilir?2019-09-16T09:55:49+03:00

YEVDES Projesi kapsamında düzenlenecek çalışma ziyaretlerine katılacak kişiler, proje kapsamında teknik destek sunulacak üniversite ve belediyeler bünyesinde çalışan personel arasından, yevdes.org adresinde ilan edilecek eleme ve değerlendirme kriterlerine göre seçilecektir.

YEVDES Projesi kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik ekipman alımı yapılacak mı?2019-09-16T09:55:11+03:00

YEVDES Projesi kapsamında, desteklenecek projelere yönelik ekipman alımı yapılmamaktadır.

YEVDES Projesi kapsamında inşaat ve yapı işleri desteği sağlanacak mı?2019-09-16T09:54:43+03:00

YEVDES Projesi kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında belediye ve üniversiteler tarafından geliştirilen projelere teknik danışmanlık hizmetleri sağlanacak olup inşaat ve yapı işleri desteği sağlanmamaktadır.

YEVDES Projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine hibe sağlanacak mı?2019-09-16T09:54:09+03:00

YEVDES Projesi kapsamında hibe desteği sağlanmamaktadır.

YEVDES Projesi kapsamında bir kurum birden fazla proje için destek talep edebilir mi?2019-09-16T09:52:10+03:00

YEVDES Projesi kapsamında, belediye ve üniversiteler, her alanda en fazla 1 adet olmak üzere, toplam en fazla 2 proje için destek talep edebilecektir. Başka bir ifadeyle örneğin bir belediye ya da üniversite, biri enerji verimliliği, diğeri yenilenebilir enerji alanında olmak üzere en fazla 2 proje için teknik destek talebinde bulunabilir.

YEVDES Projesi kapsamında kaç proje desteklenecektir?2019-10-30T14:48:11+03:00

Proje kapsamında, belediye ve üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirilen 160 projeye teknik danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. İlgili projelerin seçiminde, belediye ve üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirilen eşit sayıda projenin desteklenmesi hedeflenmektedir. Aşağıdaki tablo, hangi alanda kaç adet projenin destekleneceğini göstermektedir.

Başvuru Sahibi Kurum Yenilenebilir Enerji Enerji Verimliliği Toplam
Belediyeler 40 40 80
Üniversiteler 40 40 80
80 80

1

60

YEVDES projesi kapsamında sunulacak teknik danışmanlık hizmeti başvuruları nasıl yapılacaktır?2020-02-20T14:56:30+03:00

Teknik danışmanlık hizmeti başvuruları yevdes.org adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvurular, aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek eleme ve değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek, en yüksek puanı alan projelere teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

Teknik danışmanlık hizmeti başvuruları yevdes.org adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvurular, aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek eleme ve değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek, en yüksek puanı alan projelere teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

YEVDES Projesi kapsamında sunulacak teknik danışmanlık hizmetlerinden hangi kurumlar faydalanabilir?2019-09-16T09:33:22+03:00

YEVDES Projesinin hedef kitlesini, nüfusu 50.000 ile 4.000.000 arasında kalan tüm belediyeler ile üniversiteler (meslek liseleri, teknik yüksekokullar, enstitüler, araştırma merkezleri de dâhil olmak üzere) oluşturmaktadır.

YEVDES Projesinin amacı, hedef kitlesi ve kapsamı nedir?2019-09-16T09:32:53+03:00

YEVDES Projesinin amacı, belediye ve üniversitelere, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında teknik destek hizmetlerinin sağlanmasıdır. Projenin hedef kitlesi, belediye ve üniversitelerde enerji yönetiminden sorumlu idari personel ile üniversite ve lise öğrencileridir. YEVDES Projesi, Belediye ve Üniversitelere yönelik olarak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında düzenlenecek eğitimleri, uluslararası çalışma ziyaretlerini ve bu alanlarda geliştirilen projelere ilişkin teknik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.