Deprecated: wp_make_content_images_responsive 5.5.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/h51141/public_html/wp-includes/functions.php on line 4861

YEVDES Eğitimleri Yüz Yüze veya Çevrim İçi Gerçekleştirilecek

Türkiye genelinde belediye ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki
kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle, toplam 800 idari, teknik ve akademik personele 7 gün süreyle
eğitim verilecek. Eğitim programı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarına ek olarak yasal
çerçeve, sürdürülebilir enerji finansmanı ve enerji projeleri yönetim döngüsü gibi konuları kapsayacak.
Her biri alanında teorik ve pratik yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim kitapçığı, hem
eğitim programına katılacak kişiler için kılavuz, hem de kurumlar için önümüzdeki yıllarda
kullanabilecekleri bir başucu kitabı işlevi görecek. Eğitim kitapçığı hem teorik bilgileri hem de sahadan en
güncel ve en iyi örnekleri içerecek.

Eğitim programı, pandeminin seyrine bağlı olarak yüz yüze veya çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.
Belediyeler ve üniversiteler bünyesinde görev yapan 700 idari ve teknik personele ek olarak, 100
akademisyen ve yüksek lisans öğrencisi de, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki Ar-Ge
çalışmalarını merkeze alan eğitim programına katılacak. 7 gün sürecek eğitim sonunda katılımcılara bir
de katılım sertifikası verilecek.

YEVDES Projesi’nin Birinci Bileşeni kapsamında ayrıca, belediye ve üniversitelerden toplam 40 katılımcı
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 16 temsilci, AB Üye Devletlerde düzenlenecek ve her biri 3
gün sürecek çalışma ziyaretlerine katılacak.