Deprecated: wp_make_content_images_responsive 5.5.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/h51141/public_html/wp-includes/functions.php on line 4861

YEVDES Kapsamında Ankara’da 800 Belediye ve Üniversite Personeli Eğitim Alacak

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)
kapsamında 25 Kasım 2019 – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında basvuru.yevdes.org adresi üzerinden
erişime açılan Çevrimiçi Başvuru Aracı vasıtasıyla yapılan başvurular sonucunda Ankara’da düzenlenecek
eğitimlere katılacak 800 kişi belirlendi.
2020 yılının Eylül ayında başlaması planlanan eğitim programı kapsamında enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji uygulamaları ve yatırımları ele alınacak. Eğitimler her biri en fazla 25 kişiden oluşan
sınıflarda düzenlenecek. 8 hafta boyunca her hafta 25 kişilik 4 eğitim grubuna 7 gün boyunca eğitim
verilecek. Katılımcıların yol, konaklama ve yemek giderleri proje bütçesinden karşılanacak.
Ankara’da bulunan tesis ve binalara yapılacak saha ziyaretleri ile desteklenecek eğitim programı
kapsamında, farkı hedef grup ihtiyaçlarına göre üç farklı müfredat belirlendi.
Buna göre belediye ve üniversitelerin ilgili departmanlarında görevli teknik ve idari personel aşağıdaki
konularda eğitim alacak.

KONU BAŞLIĞI DERS SAATİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ Belediyeler Üniversiteler
Enerji Verimliliği Mevzuatı 1 1
Enerji Etütleri 1 1
Enerji Yönetimi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 1 1
Yalıtım Uygulamaları 1 1
Soğutma Sistemleri 1 1
Havalandırma Sistemleri ve İç Hava Kalitesi 1 1
Isıtma Sistemleri 1 1
Isı Pompaları 1 1
Su Kuyuları, Pompalar ve SCADA Sistemi 3 2
Bölgesel Isıtma ve Kojenerasyon Uygulamaları 1 1
Aydınlatma (İç ve Dış Mekân) 2 2
Elektrikli Araçlar ve Bisikletler 1 1
Yeşil Binalar 1 1
Asfalt Tesislerinde Enerji Verimliliği 1
Kampüs Enerji İzleme ve Yönetimi 1
Yeşil Kampus 1
Saha Gezisi 4 4
TOPLAM 21 21
YENİLENEBİLİR ENERJİ Belediyeler Üniversiteler
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Lisanssız Elektrik Enerjisi Üretimi Mevzuatı 1 1
Güneş Enerjisi Sistem Ekipmanları 1 1
Güneş Enerjisi Arazi Uygulamaları 1 1
Güneş Enerjisi Çatı Uygulamaları 1 1
Güneş Enerjisi Kullanım Alanları: Şebeke Dışı Sulama 1 1
Enerji Depolama 1 1
Rüzgâr Enerjisi 2 2
Jeotermal Enerji 2 2
Biyogaz, Biyokütle ve Çöp Gazı Uygulamaları 2 2
Hidroelektrik 2 2
Saha Gezisi 8 8
TOPLAM 22 22
ORTAK KONULAR Belediyeler Üniversiteler
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı 4 4
Proje Döngüsü Yönetimi 8 8
Farkındalık Geliştirme 1 1
TOPLAM 13 13
GENEL TOPLAM 56 56

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge uygulamaları başlığı altında üniversitelerin akademik personeline verilecek eğitimde ise aşağıdaki konular ele alınacak.

KONU BAŞLIĞI DERS SAATİ
Yenilenebilir Enerjide Ulusal Öncelikler ve Ar-Ge İhtiyaç Alanları 1
Enerji Verimliliğinde Ulusal Öncelikler ve Ar-Ge İhtiyaç Alanları 1
Yenilenebilir Enerji Ulusal Mevzuatı ve Güncel Değişiklikler 1
Enerji Verimliliği Ulusal Mevzuatı ve Güncel Değişiklikler 1
ÇŞB Kamu/Üniversite Binalarında Enerji Verimliliği Projesi ve Ar-Ge İhtiyaç Alanları 2
Yeşil Kampüs Tasarım ve Uygulamaları 2
Yeşil Kampüs Yönetim ve Sertifikasyonu 1
Yeşil Kampüs En İyi Uygulama Örnekleri 1
Kampüs Enerji Analizi 1
Kampüs Enerji Akış (Sankey) Şeması 1
Kampüs Enerji Yönetimi 1
Kampüs Enerji Optimizasyonu 1
Kampüs içi geleneksel EV uygulamalarının analizi 2
Kampüs içi yenilikçi EV teknolojilerinin geliştirilmesi 2
Kampüs içi geleneksel YE uygulamalarının analizi 2
Kampüs içi yenilikçi YE teknolojilerinin geliştirilmesi 2
Kampüs İçi Enerji Depolama Teknikleri ve Uygulamaları 2
Kampüs İçi Akıllı Bina/Lab Uygulaması Geliştirilmesi 2
Kampüs içi akıllı ulaşım sistemi geliştirilmesi 2
Kampüs içi akıllı aydınlatma sistemi geliştirilmesi 2
Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi/Uygulamaları Teknik Gezisi 4
Yenilenebilir Enerji Ar-Ge Merkezi/Uygulamaları Teknik Gezisi 4
Ar-Ge ve Akademik Amaçlı Ulusal Finansmanlar 2
Ar-Ge ve Akademik Amaçlı Uluslararası Finansmanlar 2
Farkındalık Geliştirme 2
Ar-Ge Proje Döngüsü Yönetimi 4
Ar-Ge Proje Geliştirme Uygulaması 4
Açılış, Kapanış ve Testlerin Uygulanması 4
TOPLAM 56