Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni kapsamında üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen Ar-Ge projelerine yönelik teknik destek başvurularının değerlendirmesi tamamlandı ve destek alacak projeler belirlendi.

56 farklı proje başvurusu, Proje Değerlendirme Komitesi’nce puanlandı. Değerlendirmede üniversitenin kurumsal kapasitesi ve geçmiş proje deneyimi, proje koordinatörü ya da takım lideri ile ilgili bilgiler, araştırma grubunun diğer üyeleri ile ilgili bilgiler, ulusal Ar-Ge öncelikleri ve stratejileri bağlamında önerilen projenin sağlayacağı öngörülen faydalar ve araştırma gruplarının proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin planları gibi faktörler dikkate alındı.

Bileşen kapsamında toplam 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak, 6 araştırma grubu da yurtdışı çalışma ziyaretlerine katılarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Desteklerden yararlanmaya hak kazanan ekiplerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını teyit etmesi gerekmekte olup, herhangi bir araştırma grubunun destekten vazgeçmesi ya da proje ekibi tarafından talep edilecek evrakları zamanında iletmemesi durumunda, yedek listedeki araştırma grupları desteklerden yararlanma hakkı kazanacaktır.

Proje Ekibi, uzman desteği ve çalışma ziyareti başlığı altında destek almaya hak kazanan araştırma gruplarının takım liderleri ve proje koordinatörleri ile iletişime geçerek uygulama takvimini belirleyecektir.

Değerlendirme Sonuçları

Değerlendirme sonucunda üniversiteleri bünyesinde geliştirdikleri Ar-Ge projeleri için uzman desteği alacak araştırma grupları şu şekilde sıralandı:

ASİL LİSTE
Sıralama Başvuru No. Üniversite Takım Lideri
1 3571 Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç
2 3604 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent G. Akınoğlu
3 3385 Ege Üniversitesi Doç. Dr. Orhan Ekren
4 3413 Ege Üniversitesi Öğr. Gör. İlter Yılmaz
5 3648 Bartın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu
6 3366 Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Görkem Akıncı
7 3440 Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer
8 3619 Bartın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan
9 3338 Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Mutlu Kundakçı
10 3543 Eskişehir Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ümmühan Başaran Filik
11 3258 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Dursun
12 3325 Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Semiha Öztuna
YEDEK LİSTE
Sıralama Başvuru No. Üniversite Takım Lideri
1 3185 Harran Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Aktacir
2 3652 İzmir Bakırçay Üniversitesi Doç Dr. Özge Tüzün Özmen
3 3606 Dicle Üniversitesi Dr. Öğr. Gör. Yurdagül Benteşen Yakut
4 3529 Kırıkkale Üniversitesi Doç. Dr. Kutalmış Güven
5 3368 Kırklareli Üniversitesi Öğr. Gör. Taner Çarkıt
6 3303 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Özkan Atan
7 3655 İzmir Bakırçay Üniversitesi Prof. Dr. Akil Birkan Selçuk
8 3362 Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Hakan F. Öztop
9 3508 Amasya Üniversitesi Doç. Dr. Ünal Kurt

 

AB Üye Devletlere yapılacak çalışma ziyaretlerine katılacak araştırma grupları ise şu şekilde belirlendi:

ASİL LİSTE
Sıralama Başvuru No. Üniversite Takım Lideri
1 3598 Ege Üniversitesi Prof. Dr. Günnur Koçar
2 3400 İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İzzet Öztürk
3 3499 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu
4 3414 Özyeğin Üniversitesi Prof. Dr. M. Pınar Mengüç
5 3602 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt
6 3227 Erciyes Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Demirel
YEDEK LİSTE
Sıralama Başvuru No. Üniversite Takım Lideri
1 3200 İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Çiğdem Gömeç
2 3657 Yaşar Üniversitesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
3 3415 Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer
4 3459 Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş
5 3600 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır
6 3181 Harran Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Aktacir
7 3269 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Emin Açıkkalp
8 3635 Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Sezai Taşkın
9 3593 Aksaray Üniversitesi Doç. Dr. Tolga Taner