Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesinin başlangıç toplantısı 16 Nisan 2019’da gerçekleştirildi.

Başlangıç Toplantısına Faydalanıcı kurumu temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nihai Yararlanıcılar Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) ve Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı (EVÇED), AB Türkiye Delegasyonu (EUD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve sözleşmeyi yüklenen Konsorsiyum temsilcileri (konsorsiyum lideri olarak GIZ’den Proje Direktörü, Proje Yöneticisi, Enerji Verimliliği Kilit Uzmanı; kapasite sağlayıcı Fraunhofer ISI (Almanya) ve IREES (Almanya) temsilcileri; Eptisa İspanya, Eptisa Mühendislik, Life Enerji ve Obermeyer’den temsilciler) katıldı.

Toplantıda EİGM projenin Yenilenebilir Enerji ile ilgili faaliyetlerinden, EVÇED ise projenin Enerji Verimliliği ile ilgili faaliyetlerinden sorumlu yararlanıcı olarak belirlendi; Proje kapsamında desteklenecek belediye ve üniversitelerin seçilme kriterlerinin Yüklenici tarafından EİGM, EVÇED ve TBB temsilcileriyle yapılacak görüşmeler doğrultusunda belirlenerek Yararlanıcı Kuruma iletilmesine karar verildi.