YEVDES Projesi uzmanlarının belediyeler ve üniversiteler tarafından geliştirilen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik ön saha ziyaretleri devam ediyor. Uzmanlarımız Ağustos ayında 19, Eylül ayı içerisinde de 56 projeye daha ön saha ziyareti gerçekleştirdi.

Ön saha ziyaretleri sırasında kurumlar tarafından YEVDES kapsamında verilecek destek için önerilen yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri yerinde inceleniyor.

Toplanan bilgiler ve yereldeki kurum temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, önerilen projelere ilişkin İhtiyaç Değerlendirme Raporları hazırlanıyor.  Projenin ilerleyen aylarında, İhtiyaç Analizi Raporlarında ortaya konan veriler ışığında yenilenebilir enerji projeleri için fizibilite çalışması, enerji verimliliği projeleri için ise enerji etütleri yapılacak.

Ağustos ve Eylül aylarında ziyareti gerçekleştirilen projelerin türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Projelere yapılacak ön saha ziyaretlerinin Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.