YEVDES Projesinin amacı, belediye ve üniversitelere, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında teknik destek hizmetlerinin sağlanmasıdır. Projenin hedef kitlesi, belediye ve üniversitelerde enerji yönetiminden sorumlu idari personel ile üniversite ve lise öğrencileridir. YEVDES Projesi, Belediye ve Üniversitelere yönelik olarak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında düzenlenecek eğitimleri, uluslararası çalışma ziyaretlerini ve bu alanlarda geliştirilen projelere ilişkin teknik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.