Proje kapsamında, belediye ve üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirilen 160 projeye teknik danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. İlgili projelerin seçiminde, belediye ve üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirilen eşit sayıda projenin desteklenmesi hedeflenmektedir. Aşağıdaki tablo, hangi alanda kaç adet projenin destekleneceğini göstermektedir.

Başvuru Sahibi Kurum Yenilenebilir Enerji Enerji Verimliliği Toplam
Belediyeler 40 40 80
Üniversiteler 40 40 80
80 80

1

60