YEVDES Projesi kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında belediye ve üniversiteler tarafından geliştirilen projelere teknik danışmanlık hizmetleri sağlanacak olup inşaat ve yapı işleri desteği sağlanmamaktadır.