YEVDES Projesi kapsamında, belediye ve üniversiteler, her alanda en fazla 1 adet olmak üzere, toplam en fazla 2 proje için destek talep edebilecektir. Başka bir ifadeyle örneğin bir belediye ya da üniversite, biri enerji verimliliği, diğeri yenilenebilir enerji alanında olmak üzere en fazla 2 proje için teknik destek talebinde bulunabilir.