BAŞVURU2020-01-02T18:51:01+03:00

Başvuru

Destek Verilecek Projelerin Tespit Edilmesi

Bileşen 1 altında gerçekleştirilecek eğitimler sırasında, katılımcılara Proje Tespit Kontrol Listelerinin nasıl doldurulacağı anlatılacak, eğitim programının tamamlanmasından hemen sonra, listeler Bileşen 1 kapsamında düzenlenen eğitimlere personel göndermiş olan belediyelere ve üniversitelere dağıtılacaktır.

Belediye ve üniversitelerden toplam 80 EV ve 80 YE projesinin seçilmesi planlanmaktadır. Seçilen projelerin YE ve EV konularında eşit bir dağılıma sahip olması için gayret gösterilecektir. Her bir belediye ve her bir üniversite, bir EV ve bir YE projesi sunabilir.

Belediye ve üniversiteler tarafından gönderilecek öneriler arasından hangilerinin seçileceği, tutarlı ve şeffaf kriterlere göre belirlenecektir.

Seçim Kriterleri ve Seçim Süreci

  • Üniversiteler ve belediyeler, tutarlı ve şeffaf kriterlere göre seçilecektir.

  • Seçim kriterleri, eleme (zorunlu kriterler) ve değerlendirme (sıralama) kriterlerinden oluşmaktadır.

  • Belediyelerin seçimi, TBB’nin rehberliğinde ve nezaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliği ve teknik denetimi altında gerçekleştirilecektir.

  • Üniversitelerin / araştırma merkezlerinin / enstitülerin seçimi, YÖK ile eşgüdüm içinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliği ve teknik denetimi altında gerçekleştirilecektir.

  • Mesleki ve teknik liselerin seçimi, MEB ile eşgüdüm içinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliği ve teknik denetimi altında gerçekleştirilecektir.

  • Seçilen belediye ve üniversiteler, eğitime katılacak personeli kendileri belirleyecektir.

  • Belediyeler ve üniversiteler, tutarlı ve şeffaf kriterlere tabi olmak üzere, eğitim için birden fazla personel görevlendirme hakkına sahip olacaktır.

Would you like to follow the latest developments?

We can inform you about the innovations in YEVDES Project with our e-bulletins.

Name-Surname ()

E-mail *

Sıkça Sorulan Sorular

YEVDES Projesi kapsamında düzenlenecek uluslararası çalışma ziyaretlerine kimler katılabilir?2019-09-16T09:55:49+03:00

YEVDES Projesi kapsamında düzenlenecek çalışma ziyaretlerine katılacak kişiler, proje kapsamında teknik destek sunulacak üniversite ve belediyeler bünyesinde çalışan personel arasından, yevdes.org adresinde ilan edilecek eleme ve değerlendirme kriterlerine göre seçilecektir.

YEVDES Projesi kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik ekipman alımı yapılacak mı?2019-09-16T09:55:11+03:00

YEVDES Projesi kapsamında, desteklenecek projelere yönelik ekipman alımı yapılmamaktadır.

YEVDES Projesi kapsamında inşaat ve yapı işleri desteği sağlanacak mı?2019-09-16T09:54:43+03:00

YEVDES Projesi kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında belediye ve üniversiteler tarafından geliştirilen projelere teknik danışmanlık hizmetleri sağlanacak olup inşaat ve yapı işleri desteği sağlanmamaktadır.

YEVDES Projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine hibe sağlanacak mı?2019-09-16T09:54:09+03:00

YEVDES Projesi kapsamında hibe desteği sağlanmamaktadır.

YEVDES Projesi kapsamında bir kurum birden fazla proje için destek talep edebilir mi?2019-09-16T09:52:10+03:00

YEVDES Projesi kapsamında, belediye ve üniversiteler, her alanda en fazla 1 adet olmak üzere, toplam en fazla 2 proje için destek talep edebilecektir. Başka bir ifadeyle örneğin bir belediye ya da üniversite, biri enerji verimliliği, diğeri yenilenebilir enerji alanında olmak üzere en fazla 2 proje için teknik destek talebinde bulunabilir.

YEVDES Projesi kapsamında kaç proje desteklenecektir?2019-10-30T14:48:11+03:00

Proje kapsamında, belediye ve üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirilen 160 projeye teknik danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. İlgili projelerin seçiminde, belediye ve üniversiteler tarafından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında geliştirilen eşit sayıda projenin desteklenmesi hedeflenmektedir. Aşağıdaki tablo, hangi alanda kaç adet projenin destekleneceğini göstermektedir.

Başvuru Sahibi Kurum Yenilenebilir Enerji Enerji Verimliliği Toplam
Belediyeler 40 40 80
Üniversiteler 40 40 80
80 80

1

60

YEVDES projesi kapsamında sunulacak teknik danışmanlık hizmeti başvuruları nasıl yapılacaktır?2020-02-20T14:56:30+03:00

Teknik danışmanlık hizmeti başvuruları yevdes.org adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvurular, aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek eleme ve değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek, en yüksek puanı alan projelere teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

Teknik danışmanlık hizmeti başvuruları yevdes.org adresinde yer alan Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvurular, aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek eleme ve değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek, en yüksek puanı alan projelere teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

YEVDES Projesi kapsamında sunulacak teknik danışmanlık hizmetlerinden hangi kurumlar faydalanabilir?2019-09-16T09:33:22+03:00

YEVDES Projesinin hedef kitlesini, nüfusu 50.000 ile 4.000.000 arasında kalan tüm belediyeler ile üniversiteler (meslek liseleri, teknik yüksekokullar, enstitüler, araştırma merkezleri de dâhil olmak üzere) oluşturmaktadır.

YEVDES Projesinin amacı, hedef kitlesi ve kapsamı nedir?2019-09-16T09:32:53+03:00

YEVDES Projesinin amacı, belediye ve üniversitelere, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında teknik destek hizmetlerinin sağlanmasıdır. Projenin hedef kitlesi, belediye ve üniversitelerde enerji yönetiminden sorumlu idari personel ile üniversite ve lise öğrencileridir. YEVDES Projesi, Belediye ve Üniversitelere yönelik olarak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında düzenlenecek eğitimleri, uluslararası çalışma ziyaretlerini ve bu alanlarda geliştirilen projelere ilişkin teknik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.