Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürütmekte olduğu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik teknik destek sağlanacaktır. Bu kapsamda;

  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler verilecek ve çalışma ziyaretleri yapılacak,
  •  Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirilecek,
  • Pilot projeler için tedarik dokümanları hazırlanacak ve mühendislik desteği sağlanacak,
  • Üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında Ar-Ge desteği sağlanacaktır.

Proje ile 800 kişiye yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında eğitim verilmesi, 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite çalışması ve 80 adet enerji verimliliği etüdü yapılması, 20 adet projeye mühendislik desteği sağlanması ve Ar-Ge projelerine destek sağlanması hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Projeden faydalanmak isteyen tüm Belediyeler ve Üniversiteler (enstitüler, araştırma merkezleri, mesleki ve teknik liserler de dahil) başvurabilir.


Başvurular www.yevdes.org internet sitesi üzerinden alınmaktadır.

Son başvuru tarihi:  20 Aralık 2019 saat 23:59.

Başvuru formunun doldurulmasıyla ilgili her türlü sorunuz için basvuru.yevdes.org’da yer alan iletişim bilgilerinden proje yetkilileriyle irtibata geçebilirsiniz.

YEVDES Projesinin İkinci Bileşeni kapsamında desteklenecek proje başvuruları tamamlanmıştır. Sonuçlar Ocak ayının üçüncü haftasında bu sayfadan ilan edilecektir.