YEVDES Projesinin üniversitelere yönelik Dördüncü Bileşeni kapsamında, üniversiteler tarafından geliştirilen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerinin desteklenmesi amacıyla Uzman Desteği Hizmeti ve Uluslararası Çalışma Ziyaretleri olarak 2 ana kategoride verilecek desteklere ilişkin başvurular 24 Nisan 2020 tarihinde sona erdi.

Türkiye’de çalışmalarını yürüten bilim insanlarının, AB Üye Devletlerdeki en iyi uygulamaları yerinde gözlemlemesi ve geliştirdikleri projelere yönelik doğrudan uzman desteği almaları hedefiyle hayata geçirilen bileşen kapsamında, 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak, 6 araştırma grubu ise, AB Üye Devletlerde yerleşik üniversiteler, akıllı şehirler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri vb. kuruluşlara 5 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Değerlendirme projelerin bilimsel niteliği ve inovasyon potansiyeli, talep edilen desteğin ulusal strateji belgeleri ve eylem planlarıyla ilişkisi ve uyumu, verilecek destek sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar ve bunların yaygınlaştırılması, üniversitenin geçmişteki ar-ge çalışmaları ve kapasitesi gibi faktörler dikkate alınacak.

Değerlendirme Komitesi ihtiyaç duyduğu durumlarda, başvuru sahibi kişi ve kurumlarla irtibata geçerek destekleyici dokümanlar talep edebilecek olup değerlendirme süreci Mayıs ayı sonuna kadar devam edecektir. Sonuçlar www.yevdes.org adresi üzerinden ilan edilecektir.